Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Barbórka 2017 w Cementowni Warta S.A.
15 grudnia 2017

Tegoroczna Barbórka białych górników w Cementowni Warta S.A. rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trębaczewie, której uroczysty charakter podkreślały sztandary górnicze i związkowe oraz muzyka Orkiestry Cementowni Warta.

Po mszy Zarząd, Dyrekcja, gwarkowie oraz zaproszeni goście udali się do siedziby zakładu, aby wziąć udział w tradycyjnej karczmie górniczej.

Gości przywitał Prezes Zarządu Cementowni Warta S.A. Pan Dariusz Gawlak podsumowując jednocześnie mijający rok.

Wydajemy potężne środki na modernizację fabryki, w tym m.in. na nowe złoże i budowę silosu klinkieru, który po wybudowaniu hali dodatków i hali surowca jest kolejnym bardzo ważnym etapem hermetyzacji zakładu. Od ostatniej Barbórki nie mieliśmy ciężkich wypadków. Odczuwamy problemy dotyczące dostępności węgla, wahania cen tego surowca, ale dzięki odpowiedzialnej współpracy z naszymi kontrahentami mamy poczucie budowania bezpieczeństwa w tym zakresie. Dzięki decyzjom właścicielskim o reinwestowaniu wypracowanych środków mamy szansę na budowanie długoterminowych planów inwestycyjnych. To co robimy w tym momencie dla firmy i otoczenia będzie z pewnością służyć naszym następcom. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim współpracownikom za ten rok i życzyć wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym 2018r. Szczęść Boże! – powiedział Prezes Gawlak.

Barbórkowe życzenia składali: radny sejmiku województwa łódzkiego Andrzej Chowis, który złożył życzenia również w imieniu Marszałka i Zarządu Województwa Łódzkiego, Powiatu Pajęczańskiego na czele ze Starostą Janem Rysiem, Miasta i Gminy Działoszyn z Burmistrzem Rafałem Drabem, Gminy i Miasta Pajęczno z Burmistrzem Dariuszem Tokarskim, Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie z komendantem Dawidem Pełką, Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie z z-cą komendanta KPP Pajęczno Tomaszem Kowalczykiem. Gratulacje złożyli również reprezentanci firm współpracujących.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przez Pana Wicewojewodę Łódzkiego Karola Młynarczyka Medali Za Długoletnią Służbę. Są to odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy o nadaniu odznaczeń, wyróżnieni zostali na wniosek Wojewody Łódzkiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: Wiesław Bęben, Piotr Brzozowski, Edward Gajęcki, Lucjan Kalbarczyk, Cecylia Kucharska, Ireneusz Nagielski, Leopold Warzycha.

Kolejnym wzruszającym momentem było uhonorowanie Cementowni Warta S.A „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Medal wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego dh Jan Ryś oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pajęcznie dh Krzysztof Piekarz.

Na koniec części oficjalnej nadano stopnie górnicze pracownikom: Tomaszowi Gawlakowi Stopień Inżyniera Górniczego III Stopnia, Jarosławowi Gałce oraz Michałowi Zjawionemu Stopień Górnika II Stopnia, Gabrielowi Dębowskemu, Tomaszowi Drabowi, Robertowi Gzikowi, Markowi Kamykowi, Zdzisławowi Kopij, Wiesławowi Kosowskiemu, Zenonowi Pawlakowi Stopień Górnika III Stopnia.

 

W dalszej części imprezy karczmę górniczą poprowadził Pan Andrzej Potępa, znany jako Książe Lipin i czołowy śląski artysta.

lista aktualności