Cem. port. wieloskładnikowy EN 197-1 - CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Strona głównaseparator Produkty separatorCem. port. wieloskładnikowy EN 197-1 - CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Nazwa handlowa: Warta CEM II/B-M (S-V) 32,5 R


Spełnia wymagania normy:

 •     PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 •     PN-EN 197-2:2014 "Cement - Część 2: Ocena zgodności"


Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w długich okresach twardnienia
 •     wydłużony czas wiązania
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     niski skurcz zapraw
 •     ciemna barwa


Zastosowanie:

 •     beton zwykły i towarowy klas C 8/10 - C 35/45
 •     beton na fundamenty i podbudowy
 •     beton narażony na agresję chemiczną
 •     beton posadzkowy
 •     beton komórkowy
 •     zaprawy murarskie i tynkarskie
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielowymiarowe
 •     galanteria betonowa
 •     stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym


Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (S-V) 32,5R  sprzedawany jest przez Cementownię Warta luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/B-M (S-V) 32,5R wynosi 60 dni od daty wysyłki.