RODO

Szanowni Państwo,

Cementownia „Warta” S.A. spełnia wymagania nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 r. Wprowadzone przez nas wewnętrzne procedury, w szczególności Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, jak również stosowana przez nas technologia i znajomość przepisów pozwalają nam w pełni chronić przetwarzane dane osobowe.

Naszym celem jest również ochrona Państwa prywatności oraz należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  Z tego względu, w Polityce prywatności informujemy o celach, podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

Klauzula informacyjna (cv)

Klauzula informacyjna (oferta, zamówienie, umowa)