Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Stypendium Pomostowe 2018
09 lipca 2018

Zapraszamy do ubiegania się o stypendium pomostowe dla maturzystów z powiatu pajęczańskiego, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018r i zostali przyjęci w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich.  

Wysokość stypendium to 5 tys. zł.

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium pomostowe z Programu Stypendiów Pomostowych jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu do 20 lipca 2018 roku do godz. 13-tej należy złożyć odpowiedni wniosek w biurze Fundacji pl. Kazimierza Wielkiego 2/205, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 92, email: biuro@fundacja.wielun.pl

Po przyjęciu na studia i wcześniejszym uzyskaniu rekomendacji  Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,  kandydat do stypendium wypełnia wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 02.07.2018 do 17.08.2018 do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018r.

Wniosek o uzyskanie rekomendacji, Regulamin programu stypendialnego i inne załączniki są udostępnione na stronie: www.fundacja.wielun.pl oraz www. wartasa.com.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Fundacją na Rzecz Powiatu Wieluńskiego pl. Kazimierza Wielkiego 2/205, 98-300 Wieluń, tel:  43 843 79 32 ( czynne: 7:30 - 15:30) adres e mail:

Stypendium jest współfinansowane przez Cementownię Warta S.A.

lista aktualności