Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Stypendia Pomostowe 2019
05 lipca 2019

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza po raz kolejny rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Nabór wniosków trwa od 1 do 15 lipca 2019r. do godz. 15.30.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019r. Maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2019 są wyłączeniu z programu.

Kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

• muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński lub dzięki dofinansowaniu Cementowni Warta S.A. - powiat pajęczański),

• zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem (okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu),

• muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r.,

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z przyjętym algorytmem,

• zostali przyjęci w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

UWAGA !!!

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu do 15 lipca 2019 roku do godz. 15:30 należy złożyć w biurze Fundacji pl. Kazimierza Wielkiego 2/205, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 92, email: biuro@fundacja.wielun.pl prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji organizacji lokalnej kandydat do stypendium spełniający warunki wypełnia wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja internetowa będzie aktywna od 01.07.2019 do 14.08.2019 do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2019 roku.

Formularze i wzory wniosków dostępne na stronach: www.fundacja.wielun.pl oraz www.wartasa.com.pl

lista aktualności