Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Cementownia „Warta” S.A. ma status „Przedsiębiorstwa Fair Play 2019”
20 listopada 2019

   Z ogromną przyjemnością podajemy informację, o ponownym przyznaniu Cementowni „Warta” S.A. statusu „Przedsiębiorstwa Fair Play 2019”.

Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa w programie jest związane z poddaniem się niezależnym  instytucjom badaniu wiarygodności i rzetelności. Oceny firm dokonują dwie Komisje, Regionalna i Ogólnopolska.  Składają się one z przedstawicieli administracji i samorządów, banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS-u, organów podatkowych.

Program nie tylko wspiera rozwój firm, promując finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych, ale także upowszechnia etykę w działalności gospodarczej oraz zachęca wszystkie firmy w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję.  Oprócz wskaźników ekonomicznych pod uwagę brane są także kwestie społeczne i etyczne. Przedsiębiorstwa, które biorą udział w tym programie, na co dzień kierują się nie tylko obowiązującym prawem, ale także zasadami etycznymi, moralnymi i społecznymi.

lista aktualności