Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
03 grudnia 2019

„Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie,
to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.
To dar życia...”

Jan Paweł II


W dzisiejszych czasach nie jest  łatwo znaleźć osoby z otwartym sercem, które potrafią się dzielić i działać bezinteresownie. Jak wielkim  gestem i darem jest oddawana przez krwiodawców krew, doceniamy często dopiero wtedy, gdy waży się czyjeś zdrowie lub życie. W dniach 22-26 listopada bieżącego roku obchodzono w całym kraju Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wydarzenie to było również ważne dla Cementowni „Warta” S.A. To właśnie przy naszym zakładzie 42 lat działa Klub Honorowych Dawców Krwi.
Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych krwiodawców. O stopniu odznaczenia decydowała ilość oddanej krwi. Wartości dla poszczególnych stopni prezentują się następująco:
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia – dla kobiety 15 litrów a dla mężczyzny 18 litrów.
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia – dla kobiety 10 litrów krwi a dla mężczyzny 12 litrów
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia – dla kobiety 5 litrów krwi a dla mężczyzny 6 litrów.  
Wręczono także najwyższe odznaczenie, które jest przyznawane przez Ministra Zdrowia RP – „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczeni medalem oddali co najmniej 20 litrów krwi.
Wśród uhonorowanych tytułami byli również pracownicy naszego zakładu. Jesteśmy dumni, że wśród naszej załogi są osoby, które bezinteresownie pomagają innym.  
Krwiodawcy doceniając pomoc i wspieranie idei czerwonokrzyskiej przez Prezesa Zarządu Cementowni „Warta” S.A, wręczyli Panu Dariuszowi Gawlakowi pamiątkową statuetkę. Zarząd Cementowni „Warta” S.A. otrzymał również „Medal100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża „ w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża.
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, dziękujemy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi zrzeszonym w klubie HDK przy Cementowni „Warta” za bezinteresowną pomoc. Życzymy wszystkim dawcom krwi szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz  sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

    Klub Honorowych Dawców Krwi przy Cementowni „Warta” S.A. w roku rozliczeniowym, tj. od dnia 1.10.2018 do 30.09.2019  oddał 97 litrów 650 ml. Natomiast stan oddanej krwi w klubie wynosi 2444 litrów 435 ml.
 

lista aktualności