Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Barbórka 2019
10 grudnia 2019

Barbórka jest szczególnym dniem dla wszystkich górników pracujących w przemyśle wydobywczym.

Białe górnictwo było obecne w Cementowni „Warta” S.A.  od pierwszych dni funkcjonowania zakładu, dlatego uroczystych obchodów Barbórki nie mogło zabraknąć i w tym roku.     

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trębaczewie. Podniosły charakter nabożeństwa podkreślała muzyka Orkiestry Cementowni WARTA oraz obecność sztandarów górniczych, związkowych i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Cementowni Warta S.A.

Po zakończonej liturgii zarząd, dyrekcja, gwarkowie, pracownicy i zaproszeni goście, przedstawiciele firm i organizacji współpracujący od wielu lat  z przedsiębiorstwem, udali się do siedziby zakładu.

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Cementowni „Warta” S.A. Pan Dariusz Gawlak. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, jak ważne są dla Cementowni Warta działania i inwestycje wpływające zarówno na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, jak i na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.„W tym roku oddaliśmy do użytku silos na 120 tyś. ton klinkieru oraz w dalszym ciągu kontynuujemy pracę nad hermetyzacją zakładu(...)Aby jeszcze bardziej zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, w łańcuchu dostaw surowców do produkcji, tradycyjny transport z kamieniołomu Pajęczno – Makowska zastąpiliśmy nowoczesnym taśmociągiem. Obecnie trwają prace nad budową  tzw. Spinki, czyli ostatniego elementu trasy taśmociągu do łamacza surowca, tak aby wydobyty surowiec pokonywał całą trasę w szczelnych warunkach”.

W podsumowaniu roku nie mogło również zabraknąć działań społecznych, w które mocno angażowała się Cementownia "Warta" S.A.  Prezes Zarządu przypomniał najważniejsze współorganizowane wydarzenia wpływające na poprawę zdrowego stylu życia, aktywności sportowej, kultury, bezpieczeństwa oraz edukacji, która jest wspierana przez współtworzenie stypendiów, dla uzdolnionej młodzieży z powiatu pajęczańskiego i wieluńskiego. Podkreślił również, że bardzo ważna jest współpraca ze stowarzyszeniami z sąsiadujących miejscowości. Przybliżył gościom także  działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi, który działa przy Cementowni „Warta” S.A. od 42 lat. W  tym czasie krwiodawcy oddali  2444 litry 435 ml krwi, natomiast  w ostatnim roku rozliczeniowym97 litrów 650ml.

Działania które podejmuje Cementownia „Warta” S.A są nie tylko zauważane, ale również doceniane. Dowodem na to są otrzymane przez naszą firmę wyróżnienia - Brylant Polskiej Gospodarki, Przedsiębiorstwo Fair Play, Złoty Płatnik, Pewny Cement. Udział w konkursach to element zewnętrznej oceny i weryfikacji naszych działań, na który jesteśmy otwarci” – powiedział Prezes Gawlak.

Na koniec Prezes Zarządu  serdecznie podziękował wszystkim przedstawicielom władz, firmom, pracownikom za współpracę. Cytując powiedzenie, iż „Zebranie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Praca razem to sukces”, podkreślił, że dopiero wspólne działanie wszystkich przynosi zamierzone efekty.

Barbórkowe życzenia złożyli:  Poseł na Sejm RP Paweł Bejda, Poseł na Sejm Paweł Rychlik, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Starosta Pajęczański Zbigniew Gajęcki, Burmistrz Gminy i Miasta Działoszyn Rafał Drab, Burmistrz  Pajęczna Piotr Mielczarek, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Prezes Zarządu Haldex S.A Bogdan Leśniowski, przedstawiciele banków, Dyrektor Zakładu PKP CARGO S.A. Zenon Zemła, Prezes Zarządu ANIA Holding Jacek Bogucki.

Następnie odbyło się wręczenie stopni górniczych dla pracowników Cementowni Warta S.A. nadanych zgodnie z ustawą o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych.
   

Po zakończonej części oficjalnej, jak nakazuje tradycja, przybyli goście wzięli udział w Karczmie Piwnej podczas jej trwania odbył się pochód lisów i pasowanie na górników. 

lista aktualności