Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Zielona Akademia Warty 2020
11 lutego 2020

Cementownia „Warta” S.A. znajduje się na bardzo ciekawym terenie przyrodniczym. Jest on niezwykły ze względu na różnorodne warunki siedliskowe, okazy roślin czy interesujące skały i ostańce wapienne. Postanowiliśmy go więc bliżej poznać. W tym celu powstała Zielona Akademia Warty a w jej ramach program – Eko Warta. W trakcie fascynujących spotkań poznany świat fauny i flory, jak wykorzystać dzikie rośliny jadalne lub porosty, jak ograniczyć ilość śmieci. Poznamy również historie naszego terenu spacerując po kamieniołomie. Do współpracy zaprosiliśmy pasjonatów przyrody oraz zawodowych znawców tematów. 

Program skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i interesującego. Będzie to również świetny sposób spędzenia wolnego czasu z całą rodziną.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 22 lutego 2020 roku. W jego trakcie poznamy ptaki zimujące w bezpośrednim otoczeniu cementowni i nad rzeką Wartą. W szarości i bieli poszukamy przedstawicieli gatunków zimujących w naszym kraju. Dowiemy się, jak radzą sobie z niedoborami kalorii, niskimi temperaturami i jak wiele gatunków jest zależnych od migracji i zimowisk poza Polską. Będziemy się starali zaobserwować ptaki związane z łęgiem nad rzeką i samą rzeką, takie jak: sikory, strzyżyk, sójka, kwiczoł, kos, szczygieł, dzwoniec, krzyżówka, zimorodek oraz wszelkie tropy ssaków (np. wydra, norka, dzik, sarna, lis). Ten tajemniczy świat przybliży nam zawodowy  ornitolog – Michał  Maniakowski, absolwent Wydziału Leśnego SGGW, czynnie zaangażowany w działania dla przyrody oraz w promocję jej wartości poprzez liczne projekty w kraju i za granicą. Był wieloletnim pracownikiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (RSPB), Forestry Commission i FrogLife. Jest również autorem i współautorem m.in. przewodnika po ptasich ostojach w Polsce, ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski, artykułów i opracowań przyrodniczych.

Aby poznać otaczający nas świat nie można skupiać się tylko na faunie, ale również należy zgłębić świat flory.  Na spacerze botanicznym razem poznamy dzikie rośliny jadalne i użytkowe wokół nas. Znajdziemy również odpowiedź dlaczego niektóre rośliny rosną w każdych warunkach, nawet na piaskach i skałach. Czy są rośliny które „lubią” ludzi bardziej niż inne albo występują tylko w miastach? Co sprawia, że jedne są bardziej odporne od innych i co to oznacza dla nas? Jak możemy to wykorzystać i jak czytać teren z ich pomocą? Dowiemy się także, że ze względu na ich właściwości,  warto bardziej zwrócić na nie uwagę i wrzucić na talerz, zasadzić na nieużytkach, w doniczce na balkonie, dodać do leczniczego syropu czy domowego kosmetyku. O tym wszystkim opowie nam etnografka i biolog, współzałożycielki duetu Mead Ladies i warszawskiej pracowni „Cztery Razy Trzy”, autorki książek nt. dzikich roślin jadalnych: „Dzikie smaki. Kuchnia zwariowanego zbieracza roślin" oraz "Dzikie kiszonki i inne fermentacje”- Gosia Ruszkowska i Kaja Nowakowska.

Mając już wiedzę na temat otaczającej nas fauny i flory, zajmiemy się budową geologiczną naszego otoczenia. Podczas spaceru  geologicznego  wokół Cementowni Warta, wyznaczymy orientacyjny przebieg granic geologicznych. Podczas spaceru poznamy proste metody odróżniania podstawowych typów skał i osadów. Zrobimy też kolejny krok – wspólnie zastanowimy się nad tym, skąd wzięły się te skały.  Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie kiedy i w jakich warunkach powstawały i jakie ich cechy o tym świadczą , a także w jaki sposób ich obecność wpłynęła na rzeźbę i inne cechy środowiska. Zrozumiemy, że krajobrazy, które podziwiamy, wcale nie są dziełem przypadku, lecz logiczną konsekwencją długotrwałego działania sił przyrody. O historii zapisanej w kamieniu i w piasku opowie nam dr hab. Irena Tsermegas - absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach działalności naukowej zajmuje się głównie badaniem współczesnych procesów rzeźbotwórczych, zwłaszcza tych spowodowanych działalnością człowieka. Opublikowała liczne prace naukowe z tego zakresu. Przez wiele lat kierowała także blokiem geomorfologicznym podczas kompleksowych ćwiczeń terenowych dla studentów.

Środowisko naturalne jest naszym wspólnym dziedzictwem, dobrem i bogactwem. Od naszej świadomości i troski zależy, czy i jak długo będziemy się mogli nim cieszyć. Dlatego też zwróciliśmy uwagę na odpady. Temat ten zgłębimy podczas wykładui warsztatu  o tematyce zero waste/less waste. dowiemy się jak ograniczyć ilość śmieci, dlaczego greenwashing jest tylko chwytem marketingowym, jak to jest z tą jedną śmieciarką i dlaczego warto segregować odpady.  O tym wszystkim opowie nam autorka bloga nanowosmieci.pl- Julia Wizowska – Szymanik. Edukuje ona także w zakresie odpadów i pokazuje, jak dawać drugie życie niepotrzebnym rzeczom, by jak najmniej z nich trafiało do kosza. Organizuje  warsztaty zero waste i upcyklingu, współtworzy ekologiczną pracownię „Cztery Razy Trzy” w Warszawie. Jest również autorką książki "Nie śmieci" i współautorką książek „Po północy w Doniecku” i „Długi taniec za kurtyną”.

Nasz program w połączeniu ze wspaniałym światem  natury jest nie tylko źródłem nowych doświadczeń, ale także możliwością poszerzenia horyzontów . Podczas spotkań z przyrodą zaktywizujemy wszystkie nasze zmysły. Nie tylko będziemy patrzeć, ale również słuchać, wąchać, smakować i dotykać. W ten sposób odkryjemy, że jesteśmy częścią natury, dostrzeżemy wzajemny wpływ.  Daje to możliwość uzyskania wiedzy o otaczającym nas świecie poprzez naturalne poznanie.  W każdej porze roku bowiem zmieniają się kolory, odgłosy, zapachy.

W czasie naszych wykładów i podczas spacerów wszystkie fascynujące zjawiska, nie będą przedstawiane w formie suchych faktów opisów i definicji, ale będą źródłem głębokich przeżyć i inspiracji w bogatym w bodźce środowisku naturalnym. Nasz program gwarantuje, że proces poznawania i utrwalania nowych wiadomości nie będzie mechanicznym transporterem informacji, ale aktywnym, świadomym i indywidualnym przyswajaniem wiedzy. Łatwiej bowiem zapamiętujemy, to co nas porusza, wobec czego nie jesteśmy obojętni, co wyzwala w nas emocje.  Dlatego zadbaliśmy o formę w jakiej przekazywane będą materiały odbiorcom.

lista aktualności