Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Ogłoszenie dla Akcjonariuszy Spółki
22 maja 2020

OGŁOSZENIE DLA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI WARTA S.A.

 Zarząd Cementowni Warta S.A. informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99/2020, Poz. 22625 z dnia 22 maja 2020 roku ukazało się ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych o następującej treści:

„Zarząd Cementowni Warta S.A. z siedzibą w Trębaczewie (numer KRS 0000068788) w związku ze zmianą stosunków prawnych (utrata aktualności treści dokumentów wyemitowanych przez Spółkę akcji imiennych w szczególności na skutek tego, że odcinki zbiorowe akcji zawierają nieaktualne informacje w zakresie firmy, siedziby Spółki, oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym Spółka jest zarejestrowana, wartości nominalnej akcji, ponadto odcinki zbiorowe nie zawierają informacji wymaganych zgodnie z art. 328 Kodeksu spółek handlowych), działając na podstawie art. 358 k.s.h., niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Cementowni Warta S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki (Cementownia Warta S.A. ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn), w terminie 3 tygodni od ogłoszenia niniejszego wezwania, w celu ich wymiany na nowe dokumenty o aktualnej treści (zmiana w szczególności odpowiednio nazwy, siedziby, sądu rejestrowego i numeru KRS, wartości nominalnej akcji, uprawnień szczególnych z akcji, wskazania adresu Spółki).
Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym powyżej terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji, zgodnie z art. 358 k.s.h.”

 

W sprawach związanych z relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki:

Cementownia Warta S.A.
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew
98-355 Działoszyn
tel. +48 (43) 84 13 416

tel. +48 (43) 84 13 616
e-mail:

lista aktualności