Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Cementownia Warta firmą Fair Play
03 grudnia 2021
Cementownia "Warta" S.A. została po raz dziewiąty laureatem konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play.
 
Certyfikat oraz srebrny laur Przedsiębiorstwo Fair Play 2021 odebrał podczas ubiegłotygodniowej Wielkiej Gali Finałowej programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w imieniu Cementowni Warta S.A. Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny p. Dariusz Gawlak .
 
Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
 
Tegoroczna edycja programu odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Swoim autorytetem program wsparli też Marszałkowie oraz Wojewodowie, którzy objęli program patronatem honorowym. To zaufanie ze strony władz państwowych i samorządowych jest wyrazem nie tylko poparcia dla idei etycznego biznesu, jaką rozpowszechnia program Przedsiębiorstwo Fair Play, ale też uznania dla jego laureatów – przedsiębiorstw współtworzących standardy kultury biznesu w Polsce.
 
"Przedsiębiorstwo Fair Play" to najstarszy program certyfikujący przedsiębiorstwa w obszarze etyki biznesu i jeden z nielicznych, w którym przeprowadzana jest dogłębna weryfikacja wszystkich firm biorących udział w programie. Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, to znaczy postępują rzetelnie wobec wszystkich grup interesariuszy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć współpracę z kontrahentami i nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań.
 
Foto (źródło): www. fairplay.pl
lista aktualności