Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Doroczne święto Klubu HDK przy Cementowni Warta
23 grudnia 2010

Nowo wybrani członkowie zarządu Klubu, a wśród nich Prezes Wacław Klimczak, wyrazili wdzięczność za poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu Honorowych Dawców Krwi zapewniając, że krwiodawstwo to dla krwiodawców satysfakcja, a dla potrzebujących krwi szansa i bezcenny dar życia.

Do wręczenia odznaczeń Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zaproszono gości, m.in. Dariusza Gawlaka - Prezesa Zarządu Cementowni Warta, Krzysztofa Piekarza - Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn, Krystynę Szymalę - Przewodniczącą Związku Zawodowego Budowlani oraz Stanisława Ranoszka Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Działoszyn oraz Związku Zawodowego Obrony Praw Pracowniczych.

Spośród 80 krwiodawców zrzeszonych w Klubie prawa Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nabyli:

Zdzisław Stasiak, Dariusz Mostowski oddając ponad 18 litrów krwi, stając się tym samym zasłużonym dawcą krwi I stopnia,
Elżbieta Grabiasz, Mariola Zwierzak oddając ponad 10 litrów krwi, Jan Kruk, Henryk Kuligowski oddając powyżej 12 litrów krwi i stając się zasłużonym dawcą krwi II stopnia,
Alicja Posmyk, Paweł Jędrysiak oddając ponad 5 litrów krwi i zyskując prawo zasłużonego dawcy krwi III stopnia.

Dodatkowo zarząd Klubu ufundował nagrodę dla Gabriela Jędrczaka, który oddał ponad 40 litrów krwi dołączając jednocześnie do grona dawców - rekordzistów.

Kolejnym elementem spotkania było przyznanie tytułu Zasłużonego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Łodzi Janowi Bzdakowi, Grzegorzowi Kuli, Mariuszowi Drabowi, Dariuszowi Hałaczkiewiczowi oraz Zdzisławowi Cieślakowi.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy.

Niech pozytywną zapowiedzią rozkwitu krwiodawstwa w Klubie HDK przy Cementowni Warta będzie zgromadzony w nim stan krwi wynoszący na dzień 30 września 2009 r. ponad 1382 litry oraz fakt wstąpienia do niego dziewięciu nowych członków.

lista aktualności