Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
OGŁOSZENIE
23 grudnia 2010

CEMENTOWNIA „WARTA” S.A. w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17,
98-355 Działoszyn
ogłasza przetarg na wydzierżawienie od dnia 1 czerwca 2010r. lokalu po sklepie
spożywczym zlokalizowanym na Osiedlu Awaryjnym.
Lokal posiada powierzchnię 88 m2 i wszystkie media. Oferty na piśmie na
wydzierżawienie lokalu prosimy składać do Cementowni w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Przetarg na wydzierżawienie lokalu” w terminie do 18 maja 2010r.
W przesłanej ofercie należy podać cenę za dzierżawę bez mediów.
O wyborze decydować będzie najkorzystniejsza cena. Wygrywający przetarg zostanie
powiadomiony pisemnie do 25 maja 2010r. Bliższych informacji udziela Pani Maria
Podlewska pod nr telefonu 043 8403632.

lista aktualności