Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Programy stypendialne
23 grudnia 2010

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy "Wartą" a Fundacją z powiatu pajęczańskiego zostanie wybrany jeden uczeń szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu "Równe Szanse" Fundacji im. Stefana Batorego, jeden student w ramach programu "Agrafka Agory" wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz jeden student z programu stypendium pomostowego dla studentów I roku realizowanego wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

Wsparcie finansowe jakie można zyskać w roku szkolnym i akademickim 2010/2011 to 2500 zł w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 3420 zł w przypadku studentów oraz 5000 zł w przypadku stypendiów pomostowych dla studentów I roku. Naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę również dodatkowe osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy). To już XI edycja programów stypendialnych prowadzona przez Fundację. Dzięki wkładowi Cementowni, program stypendialny będzie dostępny również dla młodzieży z powiatu pajęczańskiego - mówi Prezes Zarządu Cementowni "Warta" S.A. Dariusz Gawlak.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o stypendiów, a także wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego www.fundacja.powiat.wielun.pl, a także w siedzibie Fundacji - Pl. Kazimierza Wielkiego 2 , 98-300 Wieluń, pokój 201., tel. (43) 843-79-32, e-mail: fundacja@powiat.wielun.pl

Najbliższy termin składania wniosków upływa 13 sierpnia br. i dotyczy stypendiów pomostowych.

lista aktualności