Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
I ty możesz pomóc
22 czerwca 2007

Kontynuując cykl szkoleniowy dla wyznaczonej grupy pracowniczej Spółki, w dniu 14.06.2007r. zorganizowano kurs z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, w którym uczestniczyło 20 pracowników działających jako ratownicy przedmedyczni, a zasady ich funkcjonowania i postepowania określa procedura zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenie sponsorowało PZU Życie S.A. w ramach akcji promocyjnej "Pierwsza pomoc - nie bój się to proste", której wykładowcami byli ratownicy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Biorący udział w szkoleniu otrzymali tablice informacyjne , płyty CD zawierające zasady i schematy postępowania podczas udzielania pomocy przedlekarskiej oraz tzw. "Saszetki Życia" zawierające podstawowe wyposażenie ratownika. Wszyscy uczestnicy po praktycznym i teoretycznym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności w udzielaniu pomocy przedlekarskiej otrzymali certyfikaty wydane przez Europejską Radę Resuscytacji. Realizacja działalności szkoleniowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy, została zaplanowana w planie poprawy warunków pracy na rok 2007 i jest częścią stałych dążeń do ugruntowania prawidłowych postaw i wymaganych zachowań podczas wystąpienia szczególnych sytuacji na terenie przedsiębiorstwa, posiadającego wysoki stopień zatrudnienia tj. pracownicy i świadczący usługi na rzecz Spółki. Kierunek tych działań wynika z polityki zintegrowanego systemu zarządzania przyjętego przez Zarząd Cementowni "Warta" S.A. w Trębaczewie, które bezpośrednio przekładają się tworzenie bezpieczeństwa wśród pracujących w Spółce.

lista aktualności