Cement workowany

Strona głównaseparator Cement workowany

Cement portlandzki niskoalkaliczny (BRAK W SPRZEDAŻY OD 01.05.2018r.)

Cement portlandzki niskoalkaliczny klasy wytrzymałości 42,5 N  produkuje się poprzez wspólne zmielenie trzech składników: klinkieru portlandzkiego (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) oraz kamienia wapiennego (składnik drugorzędny).

 

Cement portlandzki wieloskładnikowy

Cement portlandzki wieloskładnikowy popiołowo-kamienny uzyskuje się na drodze wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego w ilości 65-79% (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) z mieszanką popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego w ilości 21-35%.


Cement portlandzki żużlowy  (W sprzedaży aukcyjnej od 10 lipca 2017r.)

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałości 42,5 N powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i granulowego żużla wielkopiecowego (S) w ilości 14 - 20 % oraz reagipsu jako regulatora czasu wiązania (siarczan wapnia).

 

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez naszych klientów Cementownia Warta systematycznie pracuje nad wdrażaniem nowych produktów do oferty handlowej.