Działalność społeczna

Strona głównaseparator Działalność społeczna
Cementownia wspiera potrzebujących
23 grudnia 2010

Rokrocznie Stowarzyszenie Integracyjne Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin TACY SAMI wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego świata i w karnawale organizuje swój Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczany jest na wspieranie jego działań statutowych, wśród których głównym jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego ORA dla dzieci niepełnosprawnych w Wieluniu. Przekonanie członków Stowarzyszenia, że budujący się ośrodek będzie widomym znakiem "uczłowieczenia" społeczności lokalnej, a dla niepełnosprawnych dowodem na to, że nie są pozostawieni sami sobie znalazło akceptację wśród darczyńców, którzy zaświadczyli o tym swoją obecnością na balu. Krótka prezentacja obrazująca etapy budowy ośrodka zakończona była uroczystym nadaniem członkostwa wspierającego nowym przyjaciołom Stowarzyszenia: Cementowni Warta S.A., którą reprezentował Dyrektor Krzysztof Garus oraz Andrzejowi Stępniowi. Obie te firmy dołączyły do grona wspierających Stowarzyszenie TACY SAMI deklarując przekazanie pomocy w bieżącym roku. "Jesteśmy przekonani, że przekazana przez Cementownię Warta S.A. pomoc w postaci cementu pozwoli na zakończenie budowy i szybkie oddanie ośrodka do eksploatacji potrzebującym. Świadomość problemów z jakimi spotykają się dzieci niepełnosprawne i ich rodzice umacnia w nas przekonanie słuszności przekazywanego wsparcia. Cementownia Warta S.A. pragnie być bliżej ludzi pomagając im w trudnych momentach życia." - powiedział odbierający akt uczestnictwa i znaczek Stowarzyszenia Dyrektor Krzysztof Garus.

Na tegorocznym balu nie mogło zabraknąć stałych elementów takich jak rozpoczęcie części tanecznej tradycyjnym polonezem oraz walcem, w których uczestniczyli wszyscy goście, licytacją dzieł sztuki i loterią, w której każdy los wygrywał. Gościom zapewniono również wiele atrakcji: występ artysty estradowego Jacka Ziobro, który "widział na widowni parę uczciwych twarzy" oraz pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Nadine i Kamila - zdobywców srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata "wózków". "W tym roku, podobnie jak w latach minionych, nasi darczyńcy nie zawiedli, VIII Bal Charytatywny zamknął się kwotą ponad 30 tysięcy złotych pozyskanych dla Stowarzyszenia" - poinformował Prezes Stowarzyszenia Waldemar Kluska. Zaproszeni goście bawili się do białego rana zapewniając o swojej obecności w przyszłorocznym balu.

lista aktualności