Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Strona głównaseparator Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zamieszczamy do publicznej wiadomości „Informację o realizowanej strategii podatkowej".

„Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020”