Kalendarium

Strona głównaseparator Kalendarium
Kalendarium

14.07.1959

Decyzją Ministra Budownictwa powołano przedsiębiorstwo Cementownia „Działoszyn” w Budowie w Działoszynie

14.12.1963

Rozpalono pierwszy piec obrotowy

01.01.1964

Cementownia przyjęła nazwę „Warta”

1964

Uruchomienie czwartego pieca obrotowego i przekazanie Cementowni „Warta” do eksploatacji

1969

Zakończono instalowanie elektrofiltrów odpylających piece obrotowe

Lipiec 1971

Rozpoczęcie budowy cementowni Warta II

30.12.1973

Utworzenie Kombinatu Cementowo-Wapienniczego Warta

31.05.1975

Uruchomiono Cementownię Warta II

01.08.1975

 Zakłady Warta I i Warta II połączono w jedno przedsiębiorstwo

1981

Zatrzymanie Cementowni Warta II

1983

Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia koncepcji zastosowania w Warcie II metody produkcji półsuchej jako wariant przejściowy do zastosowania metody suchej

1987

Zakończono modernizację cementowni Warta II, uruchomiono po przebudowie piec nr 6 z metody mokrej na półsuchą

31.01.1991

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego Warta w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa

22.04.1994

Przeniesienie własności 75% akcji KCW Warta S.A. na rzecz kupującego spółkę Polen Zement Beteiligungsgesellschaft

1999

Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9002;1994

29.12.2000

Przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej linii wypału klinkieru piec nr 5 na metodę suchą

Czerwiec 2003

Wydanie "Polityki środowiskowej" w ramach wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg norm ISO 14001

2004

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 i Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000

01.07.2005

Zmiana nazwy przedsiębiorstwa z KCW WARTA na Cementownia „Warta” S.A.

Styczeń 2006

Wdrożono komputerowy system zarządzania SAP

2007

Uzyskanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP oraz AQAP wg. Normy 2120:2003

Wrzesień 2009

Rozruch zmodernizowanej linii technologicznej pieca nr 6  Warty II na metodę suchą

Grudzień 2009

Uzyskanie przez Laboratorium Zakładowe Cementowni „Warta” akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres akredytacji  obejmuje m.in. badania chemicznych i fizycznych właściwości paliw stałych oraz materiałów budowlanych i naturalnych, emisje pyłów i gazów odlotowych, a także pomiary warunków środowiska pracy i akustyczne.

Czerwiec 2011

Uzyskanie przez Cementownię Warta S.A. certyfikatu potwierdzającego rejestrację we wspólnotowym Systemie Ekozarządania i Audytu (EMAS). Uzyskanie certyfikatu świadczy o ciągłym doskonaleniu efektywności ekologicznej w obszarze funkcjonowania danego podmiotu.