Relacje Inwestorskie

Strona głównaseparator Relacje Inwestorskie
Informacje ogólne

W tym miejscu znajdą Państwo informacje i komunikaty skierowane do akcjonariuszy Cementowni Warta S.A.

W sprawach związanych z relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki:

Cementownia Warta S.A.
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew
98-355 Działoszyn
tel. +48 (43) 84 13 416

tel. +48 (43) 84 13 616
e-mail:

 

Trębaczew, 15.10.2021r.

Zawiadomienie w sprawie wzorów druków dyspozycji do wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy za rok obrotowy 2020

Pismo przewodnie akcjonariusze wypłata dywidendy

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2020 współuprawnieni

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2020  osoby fizyczne i prawne

		

Trębaczew, 14.09.2021r.

Zawiadomienie o zwołaniu na 30 września 2021r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A

Zawiadomienie WZA Cementownia Warta SA

Rodo - klauzula informacyjna akcjonariusze

Wytyczne COVID WZA

Informacja dla Akcjonariuszy WZA

Pełnomocnictwo WZA

Wyznaczenie wspólnego Przedstawiciela oraz Pełnomocnictwo

		

Trębaczew, 24.06.2021r.

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI WARTA S.A  28 CZERWCA 2021r.

Zawiadomienie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

		

Trębaczew, 09.06.2021r.

Zawiadomienie o zwołaniu na 28 czerwca 2021r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A

Zawiadomienie WZA 09.06.2021r.

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Formularz oświadczenia o posiadanym rachunku bankowym

		

Trębaczew, 15.01.2021r.

PIĄTE (OSTATNIE) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Cementowni Warta S.A (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji imiennych wydanych przez Cementownię Warta S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Cementowni Warta S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w siedzibie Spółki: ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

		

Trębaczew, 18.12.2020r.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Cementowni Warta S.A (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji imiennych wydanych przez Cementownię Warta S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Cementowni Warta S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w siedzibie Spółki: ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

		

Trębaczew, 23.11.2020r.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Cementowni Warta S.A (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji imiennych wydanych przez Cementownię Warta S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Cementowni Warta S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w siedzibie Spółki: ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

		

Trębaczew, 26.10.2020r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Cementowni Warta S.A (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji imiennych wydanych przez Cementownię Warta S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Cementowni Warta S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w siedzibie Spółki: ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

		

Trębaczew, 29.09.2020r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej „Ustawa”, Zarząd Cementowni „Warta” S.A (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji imiennych wydanych przez Cementownię „Warta” S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Cementowni „Warta” S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w siedzibie Spółki: ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00, w celu przekształcenia w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

		

Trębaczew 24.08.2020r.

OGŁOSZENIE DLA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI WARTA S.A.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dla Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. o następującej treści:

Treść zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A., które odbędzie się 09.09.2020r. godz. 1100

		

Trębaczew 08.07.2020r.

OGŁOSZENIE DLA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI WARTA S.A.

Zarząd Cementowni Warta S.A. informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131/2020, Poz. 32861 z dnia 8 lipca 2020 roku ukazało się ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych o następującej treści:

MSIG 131/2020

		

Trębaczew, dnia 22 maja 2020r.

OGŁOSZENIE DLA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI WARTA S.A.

Zarząd Cementowni Warta S.A. informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99/2020, Poz. 22625 z dnia 22 maja 2020 roku ukazało się ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych o następującej treści:

„Zarząd Cementowni Warta S.A. z siedzibą w Trębaczewie (numer KRS 0000068788) w związku ze zmianą stosunków prawnych (utrata aktualności treści dokumentów wyemitowanych przez Spółkę akcji imiennych w szczególności na skutek tego, że odcinki zbiorowe akcji zawierają nieaktualne informacje w zakresie firmy, siedziby Spółki, oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym Spółka jest zarejestrowana, wartości nominalnej akcji, ponadto odcinki zbiorowe nie zawierają informacji wymaganych zgodnie z art. 328 Kodeksu spółek handlowych), działając na podstawie art. 358 k.s.h., niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Cementowni Warta S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki (Cementownia Warta S.A. ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn), w terminie 3 tygodni od ogłoszenia niniejszego wezwania, w celu ich wymiany na nowe dokumenty o aktualnej treści (zmiana w szczególności odpowiednio nazwy, siedziby, sądu rejestrowego i numeru KRS, wartości nominalnej akcji, uprawnień szczególnych z akcji, wskazania adresu Spółki). Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym powyżej terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji, zgodnie z art. 358 k.s.h.”

		

Na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Cementowni Warta S.A. dokonał zawiadomienia Akcjonariuszy o wszczęciu procedury wymiany dokumentów akcji poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. W związku z powyższym nie będą wysyłane indywidualne zawiadomienia za pomocą listów poleconych.

		

Informujemy, iż termin na zdanie dokumentów akcji Cementowni Warta S.A. w celu wymiany upływa w dniu 12 czerwca 2020r.

W celu udokumentowania potwierdzenia zdania w Spółce dokumentu akcji wypełniony będzie PROTOKÓŁ ZDANIA W CELU WYMIANY NIEAKTUALNEGO DOKUMENTU AKCJI / ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI SPÓŁKI

W przypadku, gdy dokumenty akcji będą dostarczane do Spółki osobiście, o ile to możliwe prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub przez e-mail.

MSiG 99_2020