Zakres usług

Strona głównaseparator Zakres usług

Zapraszamy do korzystania z usług naszego laboratorium. Wykonujemy m.in. pomiary z zakresu ochrony środowiska i higieny pracy, a także badania paliw stałych, surowców mineralnych oraz cementów, kierując się Polityką Jakości Badań. Szczegóły zawiera nasza oferta.

Zapewniamy kompleksową obsługę: od rozmowy wstępnej i ustalenia faktycznych potrzeb pomiarowych, poprzez konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonych badań, wizje lokalne, dojazd i wykonanie pomiarów, analizę wyników wraz z wnioskami i ich oceną, aż po uzgodnienie formy, treści i zawartości sprawozdania oraz przekazanie i omówienie wyników z klientem.

Wszystko to jest wliczone w cenę skalkulowaną tak, aby była jak najbardziej przyjazna dla Zleceniodawcy. U nas nic nie jest zapisane „drobnym druczkiem”. Możliwe są rabaty i upusty, a dla stałych klientów mamy specjalne przywileje. Jasne i przejrzyste zasady wykonywania badań określają Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Zakładowe Laboratorium Cementowni „Warta” SA.

Kompetencje w zakresie prowadzonych badań, pomiarów i analiz potwierdza Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1119, łącznie z wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji zakresem akredytacji, dostępnym pod adresem www.pca.gov.pl