Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 CEM II/A-V 42,5 N - NA

Strona głównaseparator Produkty separatorCement portlandzki popiołowy PN-B-19707 CEM II/A-V 42,5 N - NA

Nazwa handlowa: Warta CEM II/A-V 42,5 N - NA


Spełnia wymagania normy:

 • PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 • PN-EN 197-2: 2014 "Cement . Część 2 : Ocena zgodności"
 • PN-B-19707:2023-05 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności "


Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     umiarkowana wytrzymałość wczesna
 •     wysoka wytrzymałość normowa (po 28 dniach)
 •     wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w długich okresach twardnienia
 •     wydłużony czas wiązania
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     bardzo dobra przyczepność do podłoża
 •     możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
 •     umiarkowany skurcz zapraw
 •     ciemna barwa


Zastosowanie:

 •     beton towarowy klasy C8/10 - C35/45
 •     beton konstrukcyjny
 •     beton na fundamenty
 •     beton na podbudowy
 •     beton narażony na agresję chemiczną
 •     budownictwo hydrotechniczne i hydroenergetyczne
 •     konstrukcje betonowe w instalacjach kominowych
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielkowymiarowe dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury
 •     zaprawy murarskie
 •     galanteria betonowa
 •     stabilizacja gruntów
 •     stabilizacja i podsypki pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych


Cement portlandzki CEM II/A-V 42,5 N - NA sprzedawany jest przez Cementownię Warta luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/A-V 42,5 N - NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Archiwalne pliki do pobrania