Projekt

Strona głównaseparator Projekt


www.ncbr.gov.pl

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ na lata 2014-2020

 

 

Tytuł projektu „Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania cementu w celu
               uzyskania produktu o ulepszonych parametrach jakościowych.”

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które
doprowadzą do opracowania innowacyjnego procesu technologicznego wytwarzania
cementu o ulepszonych parametrach jakościowych.


Planowane efekty:

Dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym i systemowym zmiany procesu technologicznego oraz
automatyzacji sposobu produkcji, w rezultacie realizacji projektu powstanie i zostanie
wdrożony w Cementowni WARTA S.A. innowacyjny w skali globalnej spójny i pochłaniający
mniej energii proces wytwarzania cementu, co przełoży się również na pożądane przez
klientów ulepszone parametry produktu.


Wartość projektu: 80 261 896.25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 33 063 826.00 PLN


Okres realizacji 01.08.2019 -31.12.2024


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
www.ncbr.gov.pl

BIURO PROJEKTU
Cementownia „Warta” Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew
98-355 Działoszyn
Kontakt:
e-mail: projekt@wartasa.com.pl
tel. 43 8403 416, 43 8403 127