Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - LH/SR 5/NA

Strona głównaseparator Produkty separatorCement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - LH/SR 5/NA

Nazwa handlowa: Warta CEM I 42,5 N - LH/SR 5/NA

Cement drogowo-mostowy "WARTA" niskoalkaliczny -

CEM I 42,5 N - MSR/NA

 

Spełnia wymagania norm i aprobaty:

 • PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 • PN-EN 197-2: 2014 "Cement . Część 2 : Ocena zgodności"
 • PN-B-19707:2023-05 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności "
 • AT-15-8551/2010 " Aprobata techniczna ITB w Warszawie na cement portlandzki specjalny "WARTA" niskoalkaliczny

        CEM I 42,5 N - MSR/NA

 • RT/2011-02-0075/1 "Rekomendacja Techniczna IBDiM w Warszawie na cement drogowo-mostowy "WARTA" niskoalkaliczny

  CEM I 42,5 N-MSR/NA"

 

 Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach)
 •     wysokie wytrzymałości normowe (po 28dniach)
 •     bardzo niska zawartość alkaliów
 •     wydłużony początek czasu wiązania
 •     niski skurcz
 •     niskie ciepło hydratacji
 •     umiarkowana siarczanoodporność
 •     jasna barwa


Zastosowanie:

 •     budowa dróg i mostów
 •     budownictwo komunikacyjne
 •     budownictwo lotnicze
 •     budownictwo morskie i portowe
 •     budownictwo hydrotechniczne i hydroenergetyczne
 •     budownictwo ekologiczne
 •     budownictwo górnicze
 •     prefabrykaty betonowe i żelbetonowe pracujące w warunkach podwyższonej agresywności chemicznej
 •     konstrukcje monolityczne w inżynierii komunikacyjnej odporne na agresję siarczanową, amonową, kwasową i chlorkową
 •     betony wodoszczelne i mrozoodporne o zwiększonej odporności na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 

             i korozyjne działanie środowiska

 •     zaprawy i betony zwykłe napowietrzone
 •     zaprawy i betony poddawane obróbce cieplnej
 •     stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym
 •     prefabrykaty drogowo - mostowe
 •     galanteria i betony barwione


Cement portlandzki CEM I 42,5N-LH/SR 5/NA sprzedawany jest przez Cementownię Warta luzem.

Okres gwarancji na cement CEM I 42,5N-LH/SR 5/NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Archiwalne pliki do pobrania