Cement luzem

Strona głównaseparator Cement luzem

Cementy portlandzkie niskoalkaliczne

Cementy portlandzkie niskoalkaliczne klasy wytrzymałości 42,5 R oraz 42,5 N produkuje się poprzez wspólne zmielenie trzech składników: klinkieru portlandzkiego (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) oraz kamienia wapiennego (składnik drugorzędny).

Cement portlandzki niskoalkaliczny klasy wytrzymałości 52,5 R produkuje się poprzez zmielenie klinkieru portlandzkiego z gipsem jako regulatorem czasu wiązania.

 

Cement portlandzki żużlowy

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałości 42,5 N powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i granulowego żużla wielkopiecowego (S) w ilości 14 - 20 % oraz reagipsu jako regulatora czasu wiązania (siarczan wapnia).

 

Cement portlandzki popiołowy

Cement portlandzki popiołowy klasy wytrzymałości 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i popiołu lotnego krzemionkowego (V) w ilości 15 - 20 % oraz reagipsu jako regulatora czasu wiązania (siarczan wapnia).

 

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe: żużlowo-popiołowy i popiołowo-kamienny uzyskuje się na drodze wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego w ilości 65-79% (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) z mieszanką żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego w ilości 21-35% lub z  mieszanką popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego w ilości 21-35%. 

 

Cementy specjalne

Cementy CEM I 42,5 N - NA, CEM I 42,5N - SR 5/NA oraz  CEM I 52,5 N - SR 3/NA  są cementami czystoklinkierowymi. Produkuje się je przez wspólne zmielenie klinkieru portlandzkiego i gipsu (jako regulatora czasu wiązania). Ze względu na wyjątkowe cechy chemiczne, cementy te mają specyficzne zastosowania.

Produkcja naszych wyrobów odbywa się pod kontrolą niezależnych instytutów krajowych i zagranicznych. Posiadamy certyfikaty, rekomendacje techniczne i oceny przydatności wydane przez:

  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,
  • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie,
  • KIWA Brandenburg w Berlinie,

 

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez naszych klientów Cementownia Warta systematycznie pracuje nad wdrażaniem nowych produktów do oferty handlowej.