Kontakt

Strona głównaseparator Kontakt

Cementownia Warta S.A.
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew

98-355 Działoszyn

tel. +48 (43) 84 13 003
fax +48 (43) 84 03 131
e-mail:

www.wartasa.com.pl

NIP 832-000-39-32

REGON 730001900

KRS 0000068788

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy

Numer Rejestrowy BDO: 000038039

 Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł
Konto bankowe: 
Bank Pekao SA I Oddz. Wieluń
98124032911111000029202641
 
 
Dane do faktury:
Cementownia Warta S.A.
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew
98-355 Działoszyn
NIP 832-000-39-32

 

Biuro Zarządu
tel. +48 (43) 84 03 416
tel. +48 (43) 84 03 616
fax +48 (43) 84 03 131

Dział Handlowy
tel. +48 (43) 84 03 483
tel. +48 (43) 84 03 487

Dział Sprzedaży
tel. +48 (43) 84 03 507
fax +48 (43) 84 03 145

Dział Zaopatrzenia
tel. +48 (43) 84 03 200
tel. +48 (43) 84 03 347
tel. +48 (43) 84 03 657
tel. +48 (43) 84 03 117
tel. +48 (43) 84 03 363
tel. +48 789 178 078

Doradztwo Techniczne:
tel. +48 (43) 84 03 336
tel. +48 (43) 84 03 187
fax +48 (43) 84 03 336

Dział Produkcyjny
tel. +48 (43) 84 03 400
fax +48 (43) 84 03 131

Dział Techniczny
tel. +48 (43) 84 03 580
fax  +48 (43) 84 03 197

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: