RODO

Szanowni Państwo,

Cementownia „Warta” S.A. spełnia wymagania nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 r. Wprowadzone przez nas wewnętrzne procedury, w szczególności Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, jak również stosowana przez nas technologia i znajomość przepisów pozwalają nam w pełni chronić przetwarzane dane osobowe. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Wszystkie informacje na jego temat znajdują się tutaj: IOD.

Naszym celem jest również ochrona Państwa prywatności oraz należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  Z tego względu, w Polityce prywatności informujemy o celach, podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna (klienci / odbiorcy towarów i usług)

Klauzula informacyjna (kontrahenci / dostawcy towarów i usług)

Klauzula informacyjna (wykup nieruchomości)

Klauzula informacyjna (zleceniobiorcy)

Klauzula informacyjna (akcjonariusze)

Klauzula informacyjna (kierowcy / przewoźnicy)

Klauzula informacyjna (monitoring)

Klauzula informacyjna (podwykonawcy / pracownicy firm zewnętrznych)

Klauzula informacyjna (osoby wyznaczone do kontaktu)

Klauzula informacyjna (nagrywanie rozmów w Dziale Logistyki)

Klauzula informacyjna (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Klauzula informacyjna - RP7, Świadectwo pracy, świadectwo wyk.pracy w szczeg. warunkach

Klauzula informacyjna (rekrutacja)

Realizacja praw osób, których dane dotyczą:

Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane dotyczą

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą