RODO

Szanowni Państwo,

Cementownia „Warta” S.A. spełnia wymagania nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 r. Wprowadzone przez nas wewnętrzne procedury, w szczególności Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, jak również stosowana przez nas technologia i znajomość przepisów pozwalają nam w pełni chronić przetwarzane dane osobowe. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Wszystkie informacje na jego temat znajdują się tutaj: IOD.

Naszym celem jest również ochrona Państwa prywatności oraz należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  Z tego względu, w Polityce prywatności informujemy o celach, podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna (klienci / odbiorcy towarów i usług)

Klauzula informacyjna (kontrahenci / dostawcy towarów i usług)

Klauzula informacyjna (wykup nieruchomości)

Klauzula informacyjna (zleceniobiorcy)

Klauzula informacyjna (akcjonariusze)

Klauzula informacyjna (kierowcy / przewoźnicy)

Klauzula informacyjna (monitoring)

Klauzula informacyjna (podwykonawcy / pracownicy firm zewnętrznych)

Klauzula informacyjna (osoby wyznaczone do kontaktu)

Klauzula informacyjna (nagrywanie rozmów w Dziale Logistyki)

Klauzula informacyjna (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Klauzula informacyjna - RP7, Świadectwo pracy, świadectwo wyk.pracy w szczeg. warunkach

Klauzula informacyjna (rekrutacja)

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny SYGNALIŚCI)

Realizacja praw osób, których dane dotyczą:

Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane dotyczą

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą

Documents to download / Dokumente zum Herunterladen / Dokumenty ke staženi

INFORMATION OF THE PERSONAL DATA CONTROLLER - CUSTOMERS (RECIPIENTS OF GOODS AND SERVICES)

INFORMATION OF THE PERSONAL DATA CONTROLLER - CONTRACTING PARTY  SUPPLIER OF GOODS AND SERVICES

INFORMATION OF THE PERSONAL DATA CONTROLLER FOR PERSONS DESIGNATED FOR CONTACT BY THE CUSTOMER  CONTRACTING PARTY

INFORMATION OF THE PERSONAL DATA CONTROLLER FOR SUBCONTRACTORS AND EMPLOYEES OF EXTERNAL COMPANIES

INFORMATION DES FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN VERANTWORTLICHEN – KUNDEN (WAREN- UND LEISTUNGSEMPFÄNGER)

INFORMATION DES FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN VERANTWORTLICHEN – GESCHÄFTSPARTNERLIEFERANT VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

INFORMATION DES FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN VERANTWORTLICHEN FÜR KONTAKTPERSONEN DES KUNDEN  DES GESCHÄFTSPARTNERS

INFORMATION DES FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN VERANTWORTLICHEN FÜR UNTERAUFTRAGNEHMER UND EXTERNE MITARBEITER

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁKAZNÍCI (PŘÍJEMCI ZBOŽÍ A SLUŽEB)

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KONTRAHENTDODAVATEL ZBOŽÍ A SLUŽEB

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSOBY URČENÉ JAKO KONTAKTNÍ ZÁKAZNÍKEM DODAVATELEM

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSOBY URČENÉ JAKO KONTAKTNÍ ZÁKAZNÍKEM DODAVATELEMINFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SUBDODAVATELÉ A ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH SPOLEČNOSTÍ