RODO

Szanowni Państwo,

Cementownia „Warta” S.A. spełnia wymagania nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 r. Wprowadzone przez nas wewnętrzne procedury, w szczególności Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, jak również stosowana przez nas technologia i znajomość przepisów pozwalają nam w pełni chronić przetwarzane dane osobowe.

Naszym celem jest również ochrona Państwa prywatności oraz należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  Z tego względu, w Polityce prywatności informujemy o celach, podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Klauzula informacyjna (rekrutacja)

Klauzula informacyjna (klienci, kontrahenci)

Klauzula informacyjna (wykup nieruchomości)

Klauzula informacyjna (zleceniobiorcy)

Klauzula informacyjna (akcjonariusze)

Klauzula informacyjna (przewoźnicy)

Klauzula informacyjna (monitoring)

Klauzula informacyjna (kierowcy, pracownicy firm zewnętrznych)

Klauzula informacyjna (nagrywanie rozmów w Dziale Logistyki)

Klauzula informacyjna (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Realizacja praw osób, których dane dotyczą:

Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane dotyczą

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą